Privacy

Mind in Motion vindt jouw privacy belangrijk en neemt de beveiliging van jouw persoonsgegevens dan ook serieus. We hebben dit privacybeleid opgesteld om je uit te leggen welke persoonlijke gegevens we vezamelen, hoe we deze gebruiken, hoelang we ze bewaren en hoe jij je rechten kan uitoefenen voor inzage, aanpassing of verwijdering.

Als coach, organisator van workshops, lezingen, sportlessen en cursussen en beheerder van een website, houdt Elke Flies je graag op de hoogte van het lessenaanbod, van wijzigingen, annulaties, acties, nieuwe cursussen of evenementen … Hiervoor gebruiken we persoonsgegevens die je zelf hebt achtergelaten via de website of persoonlijk via e-mail of sms, door je in te schrijven op de nieuwsbrief of via gegevens die je hebt achtergelaten in het reservatiesysteem voor de sportlessen, cursussen en sessies.

Verwerking persoonsgegevens door Mind in Motion

Mind in Motion verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kan je terecht bij Elke Flies op www.mind-motion.be en elke@mind-motion.be. 

Elke Flies kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk dan wel via een bedrijf) van onze diensten en/of producten gebruik maakt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Dit met het oog op klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, facturatie, verzenden van marketing en reclame …). Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: We gebruiken jouw voor- en achternaam, (bedrijfs- en) contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Ook geboortedatum en eventuele gegevens over je medische toestand (indien van toepassing) worden genoteerd. Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegen we jouw contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Mind in Motion. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten en aanverwante zaken. De frequentie van de nieuwsbrief kan variëren van 1 mail per maand tot max 6 per jaar. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
  • Bezoekersgegevens: op de website van Mind in Motion (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Delen met derden

Elke Flies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend met derden delen indien dit nodig is voor het volbrengen van de diensten waarvoor jij je inschreef of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  • Dienstverleners: Mind in Motion deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Mid in Motion correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in België, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Dit kunnen ook digitale partijen zijn, zoals een reservatiesysteem, een website host en platform voor e-mailmarketing. Ten slotte verstrekken we jouw persoonsgegevens aan eventuele andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
  • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Mind in Motion de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Bewaartermijn persoonsgegevens

  • Elke Flies bewaart jouw persoonsgegevens voor klantenbeheer gedurende de termijn die nodig is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op het gebied van boekhouding). Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt 2 jaar, dan wel 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.
  • Na afloop van de bewaartermijn vernietigen we jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt te allen tijde het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren indien ze onjuist of onvolledig zijn, te (laten) verwijderen, de verwerking ervan te (laten) beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar elke@mind-motion.be. We zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Het gebruik van ‘cookies’

Mind in Motion maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan de Website door onze server in de browser van jouw computer of je mobiele apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Je kan je browser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd. Het gevolg hiervan kan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website (vb. grafische elementen of bepaalde applicaties) minder of niet meer toegankelijk voor je zijn.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

  • Mind in Motion maakt gebruik van First Party Cookies. Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.
  • Mind in Motion maakt gebruik van Third Party Cookies. Deze zijn afkomstig van derde partijen, zoals cookies van Google Analytics (*zie verder) of sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en ze maken het mogelijk berichten te linken.

Door gebruik te maken van onze Website, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics*

Mind in Motion maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Door inzage in deze informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen kan Mind in Motion de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Mind in Motion heeft hier geen invloed op. Mind in Motion heeft Google geen toestemming gegeven om de via deze Website verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Wijzigingen

Elke Flies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiestatement. Lees daarom regelmatig het privacy- en cookiestatement voor een update.

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Elke Flies of je bent van mening dat er niet zorgvuldig genoeg met je gegevens wordt omgegaan, dan verzoeken wij je om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via elke@mind-motion.be. We zullen binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Kijk voor meer informatie op: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.